Camry

CAMRRY 2.0G

Giá từ :1,105,000,000VND

• 5 chỗ • Sedan • Xăng • Thái Lan
• Số tự động vô cấp CVT
• Động cơ Xăng dung tích 1987 cc

CAMRRY 2.5Q

Giá từ :1,405,000,000VND

• 5 chỗ • Sedan • Xăng • Thái Lan
• Số tự động vô 8 cấp
• Động cơ Xăng dung tích 2487 cc

CAMRY 2.5HV

Giá từ :1,495,000,000VND

• 5 chỗ • Sedan • Xăng + Điện
• Thái Lan • Số tự động vô cấp E-CVT
• Động cơ Xăng + Điện dung tích 2487 cc

CAMRY 2.0Q

Giá từ :1,220,000,000VND

• 5 chỗ • Sedan • Xăng • Thái Lan
• Số tự động vô cấp CVT
• Động cơ Xăng dung tích 1987 cc